Waterland
Bron

Het Fort bij Kwadijk is een vreemde eend in de bijt van de Stelling van Amsterdam: de bouw ervan is nooit voltooid. Het ontwerp dateert uit 1884, in 1888 werd een begin gemaakt met de aanleg van het aardwerk. Er werden 1300 heipalen de grond in gejaagd nadat eerst de veenlaag en kleilaag waren afgegraven. Vervolgens werden zandduinen opgeworpen. In 1890 was het algemene aardwerk gereed; in 1896 het verdedigbare aardwerk. In 1913 werden de fundering en vloeren van de bomvrije gebouwen weliswaar gestort maar de gebouwen kwamen er niet.

De uitbraak van de Eerste Wereldoorlog gooide roet in het eten. Uiteindelijk kwam van uitstel afstel. Alleen de genieloods en fortwachterswoning werden gebouwd. Ondanks de onvoltooide status van het fort werd het wel militair gebruikt tijdens beide Wereldoorlogen. Decennialang was het fort een vestingwerk van de tweede klasse maar het verloor die kwalificatie in 1953

In 1959 werd een deel van het complex ontmanteld en werden de opgeworpen zandduinen afgegraven. Alleen de genieloods en de fortwachterswoning herinneren sindsdien aan het voormalige fort. Het zand van de afgegraven duinen werd gebruikt voor de aanleg van een nabij gelegen weg die de toepasselijke naam Fortweg kreeg. Eind jaren zestig werd het resterende complex aangekocht door een particulier die er een winkel in vestigde: Apollo Dumpstore.

Herkomst

Maker

Foto (201): Margreet Lenstra

Datering

1888 - 1959

Collectie

Topografisch-historische atlas

Organisatie

Waterlands Archief


Gerelateerde thema's

Stelling van Amsterdam

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Gerelateerde bronnen

Alle bronnen