Waterland
Bron

Om de gebieden van de Stelling van Amsterdam onder water te kunnen zetten werden op 24 plaatsen inundatiesluizen gebouwd. De meeste sluizen waren klein in de vorm van een duiker met een schuif. In de Beemster werd rond 1890 in de Zuiddijk vlakbij Fort aan de Middenweg echter een grote inundatiesluis gebouwd met als doel in tijden van oorlog of oorlogsdreiging het zuidelijke gedeelte van de Beemsterpolder onder water te kunnen zetten door het inlaten van water uit het Noordhollands Kanaal. Het was niet de bedoeling de hele Beemster te inunderen. De dorpen Zuidoostbeemster en Middenbeemster werden gevrijwaard, alleen het zuidelijke deel van de polder zou onder water komen te staan. Daarom werden in Beemster de Nekkerweg en Volgerweg opgehoogd om als waterkering te kunnen dienen. De sluis werd gebouwd door aannemer C.D. Kleyn, de bouwkosten bedroegen ƒ 80.400,- (dat zou tegenwoordig een bedrag van ongeveer 2,2 miljoen euro zijn). Omdat de sluis geen militaire functie meer had werd deze rond 1960 buiten werking gesteld en afgesloten met beton en grond.

Zie ook Inundatiesluis Beemster.

Herkomst

Maker

Dirk Koopman

Datering

Ca 1890, foto 2011

Collectie

Topografisch-historische atlas

Organisatie

Waterlands Archief


Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen