Waterland
Bron

Afgebeeld is een register van handvesten van de stad Edam over de periode 1357-1462, vermoedelijk eigendom van een lid van het stadsbestuur, Jan Roelzn. Uit een aantekening uit 1943 achterin blijkt dat dit register echter op een wel heel bijzondere wijze is gebruikt. W.P. Costerus schrijft er dat zijn vader dit boekje in 1858 had gevonden op de wc van zijn grootvader om gebruikt te worden als toiletpapier:

'Mijn vader [P. Costerus] heeft dit boekje in 1858 gevonden op de W.C. bij zijn grootvader, Arend Nicolaas van Sanen Teengs, die bezwaar had, dat zijn kleinzoon het meenam, daar hij daar dan geen papier had. Ik heb het verkregen uit den boedel van mijn vader en heb het jaren lang uitgeleend aan mijn neef, Mr. D.F. Pont, die, zeer ter goeder trouw, vermeende het gekocht te hebben. Hij heeft het keurig laten inbinden en het geschonken aan het gemeente-archief van Edam. Hoewel het boekje mij dus toebehoort, kan ik mij met die schenking volkomen vereenigen en draag ik ook mijn rechten gaarne over aan het gemeente-bestuur van Edam.


Edam, 10 october 1943. W.P. Costerus’

Het gaat hier om grensoverschrijdend gebruik van een 15e eeuws register dat door toedoen van de oplettende kleinzoon – en tot frustratie van opa – ternauwernood van een letterlijke en figuurlijke ondergang werd gered! 

 

Herkomst

Datering

1450 - 1500

Collectie

Archief 0649 stad Edam 1357-1813

Organisatie

Waterlands Archief

Nummer

Inventarisnr 46b


Trefwoorden

Edam

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen