Waterland
Bron

Akte waarin het voltallige bestuur (schout, burgemeesteren, schepenen en de vroedschap) van Broek in Waterland een overzicht geeft van de sinds mei 1572 door oorlogshandelingen veroorzaakte schade en gemaakte kosten. Dit stuk laat heel mooi zien wat de impact was van de Tachtigjarige Oorlog, of Opstand, op een klein dorp als Broek in Waterland.

Herkomst

Datering

1573

Collectie

Archief 0680 Dorpsbestuur Broek in Waterland, 1387-1812

Organisatie

Waterlands Archief

Nummer

Voorlopig inventarisnr 67


Gerelateerde thema's

Steden, dorpen en regenten

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Gerelateerde bronnen

Alle bronnen