Waterland
Thema

Hoe verdienden de Waterlanders door de jaren heen hun brood? Daar gaat dit thema over. Aan de orde komen zowel oude, misschien onbekende beroepen zoals dat van de ledezetter, maar ook beroepen die nu nog worden uitgeoefend, denk maar aan de predikant. Als je onderzoek doet naar beroepen, dan valt op dat er met name veel bekend is over 'mannelijke' beroepen en veel minder over typische vrouwelijke beroepen. Veel vrouwen werkten thuis in de huishouding en hielden zich bezig met de opvoeding van kinderen. Toch waren er wel vrouwen die een beroep uitoefenden, bijvoorbeeld de vroedvrouw.

In archieven vind je regelmatig allerlei instructies en reglementen voor beroepen, bijvoorbeeld voor een molenaar of een turftonster. Door die documenten krijg je een indruk over hoe zij hun werk verrichtten. 

 

Nuttige informatie en/of website(s):

In de bibliotheek van het Waterlands Archief zijn verschillende boeken te vinden over beroepen en bedrijvigheid. Enkele suggesties:

Toon 28 bronnen

Tijdvakken

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart