Waterland
Bron

Uit 1903 dateert deze instructie voor 'den gemeenschappelijken geneesheer der gemeenten Wormer en Jisp'. De geneesheer, tegenwoordig de huisarts, woonde verplicht in het dorp Wormer. Hij moest in actie komen zodra daar behoefte aan was en mocht zijn werkgebied niet zomaar verlaten, daarvoor moest hij toestemming vragen aan de burgemeester. Naast patiënten uit de 'burgerstand' was hij verplicht arme mensen te helpen en wel tegen lagere tarieven. Als de geneesheer meende met een epidemische ziekte te maken te hebben, dan moest hij dat meteen melden bij de burgemeester. Inentingen moest hij gratis verrichten, tweemaal per jaar nadat een en ander bekend was gemaakt door de burgemeester. Elk jaar in januari moest de geneesheer bij de gemeentebesturen van Wormer en Jisp een overzicht inleveren over de gezondheidstoestand in genoemde plaatsen.

Herkomst

Datering

1903

Collectie

0099 Dorps- en Gemeentebestuur Wormer, 1456 - 1929 (1939)

Organisatie

Waterlands Archief

Nummer

Inventarisnr 625

Link

https://proxy.archieven.nl/131/4E889BAF3FAB480A8FBACC0DCC108C44

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Gerelateerde bronnen

Alle bronnen