Waterland
Thema

Door de eeuwen heen zijn mens en dier in Waterland en omgeving getroffen door allerlei rampen. Bijvoorbeeld door brand en watersnood. Maar ook door ziekte en oorlog. In dit thema komen verschillende voorbeelden aan bod, variërend van middeleeuwense rampen als de pest, de watersnood van 1916 die Waterland op grote schaal heeft getroffen tot en met de hulpverlening aan de dorpen Driewegen en Ellewoutsdijk in Zeeland die werden getroffen door de watersnoodramp van 1953 en werden geholpen vanuit onze regio.

Omdat de watersnoodramp van 1916 veel impact heeft gehad op onze omgeving, is over deze ramp ook een apart thema gemaakt: Watersnood 1916.

Toon 18 bronnen

Tijdvakken

Beschikbare tools

Overzicht van alle tijdlijnen

Overzicht van bron(nen) op de kaart