Waterland
Bron

‘Het volk was redeloos, de regering radeloos en ons land reddeloos.’ Dat is de bekende samenvatting van 1672 dat als het Rampjaar de geschiedenis is ingegaan omdat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen. Het land diende de verdediging op orde te brengen; op zee, in de stad en op het platteland. Van dat laatste is de Staat van door inwoners van Watergang te dragen wapens, opgemaakt in het rechthuis te Landsmeer op 6 februari 1672 door de burgemeesteren en vroedschappen een goed voorbeeld.  

Het gaat om een overzicht van 55 mannen en hun wapens en biedt ons een kijkje in de lokale verdediging. Daaruit maken we op dat Claes Cornelis Buijsman was aangesteld als sergeant, Sijmon Jannevaers als luitenant en Jacop Claas Ruts als kapitein. De manschappen ‘moogen bestaen met een snaphaen off vier roer; mits soo wijt en starck datse een coegel schieten van 12 int pont en 5 voet lanck sijnde. Daer bij met behoorlijcke cruyt, loot en lonten’. Uit de staat is ook op te maken dat de meeste mannen gebruik maakten van pieken (lange stokken, voorzien van scherpe, metalen punten) en musketten (handvuurwapen, voorloper van het geweer).

 

Wil je de tekst beter kunnen lezen? Open dan het pdf-bestand.

Herkomst

Datering

1672

Collectie

Archief 0070, Dorpsbestuur Landsmeer en Watergang 1449-1813

Organisatie

Waterlands Archief

Nummer

Inventarisnr 168


Verdieping

Gerelateerde thema's

Burgerschap Rampen

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen