Waterland
Bron

In de periode 1967-1975 werd buiten Monnickendam in de Rietbroekpolder, vlakbij het Oudelandsdijkje archeologisch onderzoek gedaan naar het klooster Galilea Minor dat daar heeft gestaan. Het klooster werd in 1431 gesticht als lekenklooster van de derde orde van Sint Franciscus, maar vanaf 1465 traden de monniken toe tot de cisterziënzer orde. In 1573 was het gedaan met het klooster. Dat was het gevolg van het feit dat de Monnickendammers zich in 1572 aansloten bij de reformatie. De kloosterbezittingen werden verkocht. De opbrengsten werden gebruikt voor de opbouw en het carillon van de Speeltoren in Monnickendam.

De opgraving van het klooster heeft veel inzichten en vondsten opgeleverd waaronder fragmenten aardewerk, een lepel, een kraan, een gewicht, een olielampje, een onderdeel van een mes en een onderdeel van een zonnewijzer.

Wil je hier meer over weten over de opgraving en de vondsten bekijken? Kijk dan bij de volgende link:

Huis van Hilde/Provinciaal Depot voor Archeologie: Opgraving Galilea Minor, Monnickendam

In het oude stadsarchief van Monnickendam dat is ondergebracht bij het Waterlands Archief bevinden zich twee bijzondere documenten van het klooster: het zogenoemde Diversorium en de Sermoenen (preken) van St Bernardus en St Augustinus.

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen