Waterland
Thema

Sinds 2006 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan burgerschap omdat zij, evenals ouders en verzorgers, een belangrijke rol spelen de jeugd kennis en waarden van burgerschap mee te geven voor hun toekomst in onze democratische samenleving én om hen in harmonie daarin te laten samenleven. Vanaf 2018 is gewerkt aan een wetsvoorstel zodat scholen gericht(er) aan de slag kunnen met de burgerschapsopdracht; de wet is per 1 augustus 2021 ingevoerd.

Om scholen op weg te helpen heeft de VO Raad, Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, de volgende thema’s bepaald:

  • Democratische rechtsstaat met aandacht voor vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit; rechten en plichten; democratische vaardigheden, medezeggenschap; mensenrechten en kinderrechten.
  • Maatschappelijk handelen met aandacht voor participeren; het nemen van verantwoordelijkheid; het verbinden van leefwerelden en maatschappelijke vraagstukken; begrip van lokaal tot mondiaal.
  • Omgaan met conflicten met aandacht voor kritisch en creatief denken; samen werken en besluiten nemen; formuleren, reflecteren, redeneren en argumenteren; empathisch vermogen.
  • Omgaan met verschillen met aandacht voor levensbeschouwing; gender en seksuele voorkeur; cultuur; politieke voorkeur; sociale en economische aspecten.

Het thema Burgerschap bevat een keur aan regionale bronnen binnen genoemde thema’s en kunnen worden gebruikt als aanvulling op binnen de lessen gebruikte bronnen.

Mochten scholen, bijvoorbeeld in het kader van een project, behoefte hebben aan bepaalde regionale bronnen, dan kunnen zij contact opnemen met het Waterlands Archief via educatie@waterlandsarchief.nl. Dan denken wij graag mee over eventueel geschikte bronnen om scholen daarmee van dienst te kunnen zijn.

Toon 57 bronnen

Tijdvakken

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart