Waterland
Bron

De grondwet van 1848 bepaalde dat er een wettelijke regeling van de armenzorg zou moeten komen. In 1854 kwam de eerste Armenwet tot stand met als uitgangspunt dat de ondersteuning van armen de taak was van particulieren, zoals kerkelijke instellingen. De afbeelding toont de eerste notulen van de Algemene Armencommissie in Purmerend, op 4 oktober 1854. Aanwezig waren de heren Van Ammers, Abbring, Makkes, Smit en Apken.

Herkomst

Datering

1854

Collectie

Archief 0901, Burgerlijk Armbestuur met voorganger te Purmerend, 1854-1931 (1936)

Organisatie

Waterlands Archief

Nummer

Inventarisnr 2

Link

https://proxy.archieven.nl/131/0022AD61D7EB406EBB4D3A63AEB32623

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen