Waterland
Bron

Bij de Grondwetsherziening van 1848 werden directe verkiezingen ingevoerd. Vanaf dat moment werden de leden van de Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraden door de burgers gekozen. Dat klinkt democratisch, maar was het alles behalve want niet iedereen kreeg kiesrecht. Dat was namelijk alleen weggelegd voor mannelijke staatsburgers die (een bepaalde som) aan belasting betaalden. Dit wordt het censuskiesrecht genoemd. In de Grondwet van 1848 was niet opgenomen dat het kiesrecht alleen voor mannen gold; dat vrouwen niet mochten stemmen werd destijds als vanzelfsprekend beschouwd. Nederlandse vrouwen mochten pas vanaf 1919 stemmen.

De Grondwetsherziening was aanleiding voor de ‘Heeren Burgemeester, Wethouders en Raden’ van Purmerend om een buitengewone vergadering te beleggen op 11 november 1848. De scan toont de notulen van dit overleg dat werd voorgezeten door burgemeester Simon Jacobsz de Vries, burgemeester van Purmerend tussen 1832 en 1852.

Herkomst

Datering

11-11-1848

Collectie

Archief 0055, Gemeente Purmerend, 1814 - 1929

Organisatie

Waterlands Archief

Nummer

Inventarisnr 4

Link

https://proxy.archieven.nl/131/65A93893473944F1800A7F179302D57D

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen