Waterland
Bron

Met betrekking tot de op initiatief van burgemeester Tutein Nolthenius van Purmerend gestichtte Johanna Bewaarschool, zijn verschillende documenten bewaard gebleven waaronder de Instructie voor de onderwijzeres uit 1880. Een van de in de instructie opgenomen bepalingen is artikel 8: De Onderwijzeressen zullen de kinderen met liefde en verstandige toegevendheid behandelen, voor reinheid en ligchamelijke welstand zorg dragen en geen ligchamelijke straf hoe ook genoemd aanwenden, ook niet bevreesd maken met dreigementen of onbetamelijke woorden

Herkomst

Datering

1880

Collectie

Archief 0055, Gemeente Purmerend, 1814 - 1929

Organisatie

Waterlands Archief

Nummer

Inventarisnr 2143

Link

https://proxy.archieven.nl/131/950AD41652F8491992AC5911DC3A668C

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen