Waterland
Bron

Het Burgerlijk Armbestuur regelde tussen 1855 en 1931 de zorg aan armen in Purmerend. Het 'Register inhoudende de namen van de bedeelden, bestedelingen, zieken en de uitgegeven bedragen, 1876-1936' is bewaard gebleven. Getoond wordt naast het omslag van dit register, het overzicht van ondersteuning aan de zogenoemde 'bedeelden' oftewel armlastigen in Purmerend in 1876. De bedeling is per kwartaal ingeschreven. Als je goed kijkt, zie je dat dezelfde mensen herhaaldelijk geldelijke ondersteuning ontvingen.

 

Herkomst

Datering

1876 - 1936

Collectie

Archief 0901, Burgerlijk Armbestuur met voorganger te Purmerend, 1854-1931 (1936)

Organisatie

Waterlands Archief

Nummer

Inventarisnr 27

Link

https://proxy.archieven.nl/131/A73534EE29C84BE2875F4E421A40A686

Beschikbare tools

Overzicht van bron(nen) op de kaart

Alle bronnen